Kontaktuppgifter för företag

Huoleton Oy
FO-nummer: 3283403-4
Hyvlerigatan 1, 67100 Karleby

Verkställande direktör, Juho Karhumaa https://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/fi.svg
Återförsäljning, samarbeten och marknadsföring
+358 29-1232323 (normal samtalsavgift)
juho.karhumaa@huoletonta.fi

Produktionsansvarig, Kim Sirkka https://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/fi.svghttps://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/se.svghttps://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/gb.svg
Produktion, produkter och underentreprenad
+358 29-1232322 (normal samtalsavgift)
kim.sirkka@huoletonta.fi

Representant i Skandinavien, Lasse Wargh https://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/fi.svghttps://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/se.svghttps://huoletonta.fi/wp-content/themes/huoleton/assets/imgs/flags/gb.svg
+358 29-123 2324 (normal samtalsavgift)
lasse.wargh@huoletonta.fi

Styrelseordförande, Veikko Laitila
veikko.laitila@huoletonta.fi